Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy SGH w Warszawie

Studenckie Koło Naukowe Energetyki to najprawdopodobniej największa tego typu organizacja naukowa w Polsce, zrzeszająca studentów różnych uczelni, zarówno technicznych jak i ekonomicznych w celu wspólnego poszerzania i propagowania wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki.

SKN Energetyki powstało w 2011 roku przy Katedrze Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Opiekę naukową nad Kołem ze strony uczelni sprawuje Pani prof. SGH dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej.

Koło zajmuje się przede wszystkim działalnością projektową. Największe organizowane przez nas projekty i konferencje znajdziecie w zakładce NASZE PROJEKTY.

Dlaczego Energetyka?

Połączenie studiów ekonomicznych z branżą energetyczną, stereotypowo kojarzoną tylko z paliwami kopalnymi i inżynierami, może wydawać się dziwne jako obszar zainteresowań studentów uczelni ekonomicznej. Jednakże stale rozwijające się regulacje dotyczące handlu energią, powstawanie kolejnych sposobów obrotu energią oraz konieczność przeprowadzania analiz inwestycyjnych czy modernizacyjnych otwierają bardzo szerokie pole do działalności biznesowej, w tak pozornie technicznej branży.

Ogromnym polem do popisu dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych jest wymiar analityczny i konsultingowy branży. W obecnych warunkach i sytuacji na rynku prawie każda duża firma konsultingowa czy audytorska posiada w swoich strukturach dział ściśle związany z energetyką. Taki stan rzeczy utwierdza nas w przekonaniu, że zakres zainteresowań naszego koła i realizowanych przez nas projektów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w tym zakresie. Ponadto wiele z tych firm wspiera naszą działalność zarówno w zakresie merytorycznym jak i finansowym.

Jak i gdzie nas znaleźć?

Jako, że jesteśmy kołem naukowym działającym w Szkole Głównej Handlowej to najprościej właśnie tam.

Przed wszystkim zachęcamy do kontaktu mailowego na adres kontakt@skne.pl oraz na nasz fanpage na Facebook’u.
Ponadto zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z członkami zarządzu koła.

Zapraszamy, także (po uprzednim kontakcie) do naszej kanciapy na parterze budynku A, pok. 4.

X